About Us / Amdanom Ni

‘Arts for All’

The era of austerity has generated a fear that the Library may be threatened with closure and the subsequent loss of this wonderful resource would have a damaging effect on the life of our community. AWEN is a group of local people determined not to let this happen.

Not only do we stand for a publicly funded library and information service, we also want to transform the present facility into a cultural hub, making better community use of existing space.

Our aim is to construct a purpose built extension to house a centre which will bring the visual arts, music, literature and the performing arts to all who live, work, study or volunteer in or around Whitchurch. In short, we want to share the inspirational energy and joy of ‘making’ and ensure that it is available to one and all. If you wish to get involved then join AWEN and play your part in this new and exciting venture.

 

‘Y Celfyddydau i Bawb’

Yn y dyddiau yma o wasgedd ariannol parhaol mae’r llyfrgell mewn perygl dybryd.Sefydlwyd AWEN ar mwyn amddiffyn yr adnodd pwysig yma. Mae’r mudiad hwn yn benderfynol i’w gadw fel canolfan wybodaeth wedi’i ariannu o’r pwrs cyhoeddus.

Yn ogystal carwn weld ein llyfrgell yn datblygu i fod yn ganolfan ddiwylliannol aml bwrpas gan wneud defnydd llawn o’r gofod sydd yno yn barod trwy gynnal arddangosfeydd, sgyrsiau a digwyddiadau eraill.

Ein hamcan yw adeiladu estyniad pwrpasol fel cartref parhaol i’r celfyddydau yn y pentref, lle bydd cyfle i drigolion ac ymwelwyr ymddiddori yn ymarferol a cherdd, llenyddiaeth, drama a chelf a thrwy hynny darganfod y pleser sydd ar gael trwy greu. Gallwch wneud hyn yn realiti trwy ymuno a chwarae rôl bositif yn yr ymgyrch bwysig yma. 

Ebostiwch Yma / Click here to email

fb