Awen

Hyb yr Eglwys Newydd Whitchurch Hub Reopening


29/03/2021

If the public health conditions continue to be favourable Hyb Yr Eglwys Newydd will be reopening with Click and Collect and PC appointments.

Booking as before via the Advice line (option 2) on 029 2087 1071.

Os yw'r amodau iechyd cyhoeddus yn parhau i fod yn ffafriol, bydd Hyb Yr Eglwys Newydd yn ailagor gydag apwyntiadau Clicio a Chasglu a PC.

Archebu fel o'r blaen trwy'r llinell Gyngor (opsiwn 2) ar 029 2087 1071.